facebook

AKADEMIA WNĘTRZ HOME STAGING

 • Home Staging, opis zagadnienia (historia powstania).
 • Home Staging jako marketing sprzedaży nieruchomości. Statystyka na przykładzie wybranych krajów europejskich.
 • Style w aranżacji wnętrz w odniesieniu do home stagingu.
 • Różnice pomiędzy Home Staging a projektowaniem wnętrz.
 • Home Staging w aspekcie sprzedaży nieruchomości lub wynajmu.
 • Strona prawna zagadnienia.
 • Home Staging w aspekcie luksusowych wnętrz.
 • Jak przekonać klienta do wykonania Home Stagingu.
 • Korzyści wynikające z Home Stagingu.
 • Techniki przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
 • Stosowanie skali oraz układów funkcjonalnych w oparciu o wiedzę z zakresu ergonomii.
 • Przegląd ofert i analiza rynku nieruchomości, określenie klienta docelowego.
 • Omówienie z klientem zasad aktualnych trendów w Home Stagingu.
 • Zasady przygotowania koncepcji (pomysłu) w oparciu o mocne i słabe strony istniejących wnętrz, przedstawienie i omówienie strony finansowej.
 • Wytyczne dla klienta do samodzielnej inwestycji lub jako inwestycja wykonana przez zespół profesjonalnych Home Stagerów w opcji pod tzw.klucz.
 • Omówienie realnego oszacowania nieruchomości jego aktualnego stanu i jak można podnieść jego wartość.
 • Rozmowy z inwestorem co jest zaletą i mocną stroną nieruchomości, co należy wyeksponować oraz jego słabszych stron.
 • Inspiracje na wykonanie Home Stagingu w nieruchomości.
 • Podstawowe wytyczne do stworzenia nowej odsłony wnętrz w oparciu o kryterium światła, koloru, dekoratorstwa.
 • Kompozycja zieleni, zapachu (symulatory wrażeniowe).
 • Zasady tworzenia tablic kolorystycznych tzw: mood boardów do celów prezentacji
 • Kompozycja tkaniny, sztuka zestawiania materiałów, kompozycje deseniem.
 • Barwa i światło w aranżacji wnętrz (psychologia koloru).
 • Fotografia we wnętrzu ( warsztaty - 12 godz lekcyjnych).
 • Jak stworzyć własny, indywidualny wizerunek stylisty wnętrz.