facebook

Program kursów projektowania wnętrz

Po ukończeniu kursu projektowania architektury wnętrz mieszkalnych, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie na wzorze MEN o ukończonym kursie na podstawie par 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, potwierdzający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania architektury wnętrz, z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).

CELE KSZTAŁCENIA

 • poznanie zasad doboru materiałów oraz ich właściwości technicznych z uwzględnieniem roli i przeznaczenia projektowanych pomieszczeń,
 • uzyskanie podstawowych wiadomości o projektowaniu wnętrz oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w kształtowaniu kreatywnym przestrzeni,
 • świadomość i wiedza techniczna z zakresu materiałoznawstwa,
 • nabycie swobody w zestawianiu materiałów, form i gam barwnych,
 • umiejętność analizowania i określania wartości przestrzennych wnętrz,
 • rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia,
 • opanowanie wiedzy z zakresu posługiwania się kompozycją na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 • zdobycie umiejętności wprowadzania zmian w przestrzeni wnętrza mieszkalnego oraz łączenia różnych dziedzin wiedzy z zakresu uwarunkowań kulturowych i społecznych,
 • zapoznanie z ogólną problematyką następujących zagadnień tj; ergonomia, kompozycja, barwa, światło, oraz umiejętne jej zastosowanie,
 • samodzielne przygotowanie projektu przestrzeni wnętrzarskiej.

PROGRAM

1. Zarys historii architektury wnętrz mieszkalnych i mebli
 • style we wnętrzach na przełomie wieków,
 • ikony współczesnego designu,
 • światowe inspiracje,
 • aktualne trendy w architekturze wnętrz.
2. Projektowanie wstępne architektury wnętrz
 • projektowanie wnętrza mieszkalnego,
 • przygotowanie projektów poszczególnych pomieszczeń:
  salon, kuchnia, jadalnia, sypialnia, łazienka, pokój dla dziecka, do pracy...
 • sposoby przygotowania projektu wstępnego na podstawie mood boardów
  (plansz kolorystycznych i materiałowych)
3. Inspiracje twórcze
 • sposoby poszukiwania inspiracji twórczych,
 • sztuka współczesna jako forma inspiracji twórczej,
 • trening twórczości i kreatywnego myślenia.
4. Ergonomia w projektowaniu
 • podstawowe wymogi zachowania odległości pomiędzy elementami wyposażenia wnętrza,
 • układ funkcjonalny i kompozycja elementów wyposażenia wnętrza mieszkalnego,
 • przestrzeń ruchowa człowieka na podstawie ogólnych zasad kształtowania przestrzeni.
5. Kompozycja płaska i przestrzenna
 • praktyczne rady i metody wrażeniowego, optycznego powiększania wnętrza,
 • zastosowanie kompozycji w planowaniu przestrzennym wnętrza mieszkalnego na podstawie elementów wyposażenia wnętrz.
6. Barwa w projektowaniu wnętrz
 • wiadomości o barwach i ich zastosowanie,
 • zastosowanie wiedzy o kolorach w realizowanej koncepcji wnętrza,
 • teoria barwy na przykładzie koła barw, oddziaływanie we wnętrzach,
 • psychologia koloru,
 • klasyfikacja i nazewnictwo,
 • gamy barwne,
7. Światło i projektowanie oświetlenia
 • symbolika oznaczeń instalacji elektrycznej,
 • oddziaływanie światła we wnętrzu oraz ich wpływ na postrzeganie przestrzeni,
 • zasady oświetlania wnętrz ( tworzenie scen świetlnych ),
 • rodzaje źródeł światła,
 • koncepcja rozmieszczenia punktów świetlnych w projektowanym wnętrzu mieszkalnym.
8. Materiałoznawstwo i technologie
 • rodzaje ścian działowych, konstrukcje,
 • dobór i zestawienia materiałów wykończeniowych wnętrza mieszkalnego,
 • materiałoznawstwo, w zakresie sposobów łączenia różnorodnych materiałów wyposażenia wnętrz.
9. Rysunek techniczny, techniki projektowe
 • elementy graficzne projektu: analiza i tworzenie
  ( rzut z góry, przekrój, szczegół, detal, aksonometria, perspektywa ),
 • skale, grubości, czytanie projektów,
 • inwentaryzacja,
10. Zarządzanie projektem
 • zagadnienia prawne, obsługa klienta,
 • przygotowanie umowy o dzieło,
 • rozmowy z klientem, wykonawcami,
 • zasady przygotowania kosztorysu.
11. Tkanina we wnętrzach
 • najnowsze trendy w aranżacji wnętrz, stylizacje,
 • materiałoznawstwo tkaninowe,
 • łączenie barw, faktur tkanin z elementami dekoracyjnymi,
 • tkaniny dekoracyjne, dekoracje okien.
12. Podstawy projektowania komputerowego
 • podstawowa obsługa programu CAD Decor PRO
 • prezentacja możliwości technicznych.
13. Home staging (wprowadzenie)
 • stylizacja wnętrza mieszkalnego w celu przygotowania do sprzedaży lub wynajmu,
 • sposoby przygotowania scen aranżacyjnych z wykorzystaniem dekoracji,
 • różnice pomiędzy projektowaniem, a stylizacją wnętrza w celu sprzedaży nieruchomości,
 • analiza stylistyczna i funkcjonalna wnętrza.